Mijn ondernemersadvies: neem genoeg afstand

Blog door Tim Hoogveld
Tim Hoogveld
Tim Hoogveld

Mijn belangrijkste ondernemersadvies: neem genoeg afstand van je bedrijf! Ik spreek uit ervaring. Ook ik heb in de praktijk geleerd dat keihard werken ín je bedrijf iets anders is dan bouwen áán je bedrijf. Heb je het te druk? Gebrek aan tijd is een gebrek aan prioriteiten. Leer focussen op productiviteit. Ik beschrijf hoe.

Vaak krijg ik de vraag hoe je als ondernemer in alle drukte de tijd vindt om te bouwen aan je bedrijf. Dan luidt mijn ondernemersadvies: neem genoeg afstand. Je bent niet zo belangrijk als je denkt. En je vormt zelf het grootste obstakel om persoonlijk en als bedrijf te groeien. Bewustwording is de sleutel om dit te veranderen.

Altijd voor 200%

Graag beschrijf ik mijn persoonlijke ervaring met dit ondernemersadvies. Als ondernemer verwachtte ik jarenlang dat ik mezelf voor 200% gaf aan mijn klanten. En dit verwachtte ik ook van mijn personeel. Bovenal wilde ik dat ze dit op mijn manier zouden doen. Want dat is de beste manier! Toen zou ik gezegd hebben dat dit mijn perfectionisme was. Met de kennis van nu zou ik het onzekerheid noemen.

Hoe ervaren klanten mij?

Een goed startpunt van mijn ondernemersadvies is om jezelf vanuit klantperspectief te bekijken. Dat deed ik ook. Ik kan wel altijd 200% geven, maar hoe ervaren klanten dat? Wat verwachten zij? Welke behoeften willen ze vervuld zien? Vanuit deze inzichten ben ik veel productiever gaan werken. Dus geen 200% geven, maar vaker 100% of zelfs 80%.

Wat ervaren medewerkers?

Een volgende stap in mijn ondernemersadvies is: verplaats je in je medewerkers. Dat deed ik ook en ik besefte dat niet alles op mijn manier hoeft te gebeuren. Dus gaf ik mijn mensen meer verantwoordelijkheid. Dit leverde me veel tijdswinst op - en waardering, betrokkenheid, ruimte voor initiatief. Mensen kwamen in hun kracht te staan. Dat gaf een positieve vibe in onze hele organisatie.

Stel heldere prioriteiten

Mijn ondernemersadvies is ook: lang niet alle taken zijn zo belangrijk als je soms denkt. Andere taken zijn weer wél belangrijk. Mijn tips:

1. Van to-do- naar stop-doinglijst
Waar moet je mee stoppen? Zelf heb ik besloten om de vaste telefoon niet meer zelf op te nemen en mijn e-mail maar twee keer per dag te checken. Door dit ondernemersadvies toe te passen, werk ik nu veel efficiënter.

2. Segmenteer je werk
Wat wil ik nog doen? Waar ligt mijn kracht? En waar lever ik meerwaarde voor onze organisatie? Op basis van deze segmentatie maak ik nu wekelijks een planning met vaste blokken. Belangrijk zijn de ‘strategieblokken’. Daarin committeer ik me om te werken aan ons bedrijf.

Ons bedrijf nam een vlucht

Prioriteiten stellen, leverde mij tijdswinst op en gaf me focus. Waardoor ik nu op de juiste momenten waarde lever, vanuit mijn kracht. Op dit moment werk ik vier dagen per week en daarbij ben ik 40% declarabel. Het mooie is dat sinds mijn compagnon en ik dit ondernemersadvies toepassen, ons bedrijf een vlucht heeft genomen.

Meer informatie

Wil je verder sparren over dit ondernemersadvies? Ben je benieuwd wat dit kan betekenen voor jouw onderneming? Ik houd je graag een spiegel voor. Neem contact op via e-mail tim@hartoghoogveld.nl of via telefoonnummer 026 472 36 06.